Accés

Vies d'accés

Només per a la preinscripció universitària 2018

  • Estudiants amb el títol de Batxillerat LOE 2016 / LOE 2017 (només repetidors):
    • Estudiants repetidors de matèries de batxillerat (cursant tres o menys matèries) que obtenen el seu títol de Batxillerat LOE el 2017.
    • Estudiants amb el títol de Batxillerat LOE de l'any 2016 que no s'hagin presentat a la PAU o la tenen suspesa.

La nota d'admissió d'aquests estudiants és la nota mitjana de batxillerat. Aquests alumnes de batxillerat LOE -2016 i repetidors 2017- només poden fer la preinscripció a la convocatòria de setembre, però tindran preferència d'admissió els alumnes que tinguin la PAU superada (consultar "Quota general de places: ordre de prioritat" a l'assignació de places).

Aquests estudiants poden millorar la seva nota d'admissió examinant-se de matèries de la fase específica.

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte