Convalidacions de CFGS

Les convalidacions de CFGS s'apliquen en funció del curs d'accés de l'estudiant a la Universitat.

Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant com a 'convalidada'.

A continuació hi ha el detall de les convalidacions que s'aplicaran als estudiants que iniciïn estudis de grau el curs 2020-2021.

Atenció! Si el teu grau té mencions, abans de convalidar les assignatures optatives, consulta a la prefectura d'estudis.

Crèdits
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
31.50
Condicionament Físic (LOE)
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
24.00
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)
Dels 57 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
57.00
Crèdits
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
31.50
Condicionament Físic (LOE)
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
24.00
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)
Dels 45 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
45.00
Crèdits
Administració i Finances (LOGSE) * pendent d'aprovació12.00
Administració i Finances (LOE)18.00
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE)18.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE) * pendent d'aprovació33.00
Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia Artística (LOGSE)6.00
Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària (LOGSE) * pendent d'aprovació18.00
Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOGSE) * pendent d'aprovació18.00
Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració. Perfil Professional d'Animació Audiovisual (LOGSE) * pendent d'aprovació18.00
Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (LOE) * pendent d'aprovació39.00
Desenvolupament d'Aplicacions Web (LOE) * pendent d'aprovació39.00
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) * pendent d'aprovació39.00
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) * pendent d'aprovació30.00
Disseny i Producció Editorial (LOGSE) * pendent d'aprovació12.00
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) * pendent d'aprovació18.00
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) * pendent d'aprovació42.00
Imatge (LOGSE) * pendent d'aprovació39.00
Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) * pendent d'aprovació39.00
Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles (LOGSE) * pendent d'aprovació39.00
Realització d'Audiovisuals i Espectacles (LOGSE) * pendent d'aprovació33.00
Realització d'Audiovisuals i Espectacles. Perfil Professional de Multimèdia Interactiva (LOGSE) * pendent d'aprovació33.00
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) * pendent d'aprovació48.00
So (LOGSE) * pendent d'aprovació39.00
So per a Audiovisuals i Espectacles (LOE) * pendent d'aprovació36.00
Crèdits
Administració i Finances (LOGSE) * pendent d'aprovació21.00
Administració i Finances (LOE) * pendent d'aprovació21.00
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) * pendent d'aprovació21.00
Animacions en 3D, Jocs i Entorns Interactius (LOE) * pendent d'aprovació24.00
Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia Artística (LOGSE)9.00
Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària (LOGSE) * pendent d'aprovació15.00
Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOGSE) * pendent d'aprovació15.00
Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració. Perfil Professional d'Animació Audiovisual (LOGSE) * pendent d'aprovació15.00
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) * pendent d'aprovació42.00
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) * pendent d'aprovació30.00
Disseny i Producció Editorial (LOGSE) * pendent d'aprovació9.00
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) * pendent d'aprovació27.00
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) * pendent d'aprovació39.00
Imatge (LOGSE) * pendent d'aprovació39.00
Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) * pendent d'aprovació39.00
Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles (LOGSE) * pendent d'aprovació39.00
Realització d'Audiovisuals i Espectacles (LOGSE)30.00
Realització d'Audiovisuals i Espectacles. Perfil professional de multimèdia interactiva (LOGSE)30.00
Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) * pendent d'aprovació45.00
So (LOGSE) * pendent d'aprovació33.00
So per a Audiovisuals i Espectacles (LOE) * pendent d'aprovació30.00

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte