Convalidacions de CFGS

Les convalidacions de CFGS s'apliquen en funció del curs d'accés de l'estudiant a la Universitat.

Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant com a 'convalidada'.

A continuació hi ha el detall de les convalidacions que s'aplicaran als estudiants que iniciïn estudis de grau el curs 2020-2021.

Atenció! Si el teu grau té mencions, abans de convalidar les assignatures optatives, consulta a la prefectura d'estudis.

Crèdits
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
31.50
Condicionament Físic (LOE)
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
24.00
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)
Dels 57 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
57.00
Crèdits
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
31.50
Condicionament Físic (LOE)
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
24.00
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)
Dels 45 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS.
45.00
Crèdits
Administració i Finances (LOE) * pendent d'aprovació21.00
Administració i Finances (LOGSE) * pendent d'aprovació30.00
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) * pendent d'aprovació21.00
Comerç Internacional (LOGSE) * pendent d'aprovació30.00
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) * pendent d'aprovació30.00
Màrqueting i Publicitat (LOE) * pendent d'aprovació45.00
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) * pendent d'aprovació45.00
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) * pendent d'aprovació45.00

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte