Procés de selecció i resultat de la convocatòria rector o rectora

Procés de selecció per a la plaça de rector/a de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

 

  • En cas que hi hagi alguna consulta relativa a aquest procés de selecció, caldrà que es faci arribar un correu electrònic a docanrec@uvic.cat en el qual s’indiqui com a assumpte del correu: Consulta sobre el procés de selecció de rector/a
  • Una vegada enviada la documentació per optar a la plaça, rebreu un correu electrònic en el qual us comunicarem la rebuda de la documentació i que contindrà el codi d'inscripció que s’utilitzarà en la publicació de les diferents fases del procés de selecció.
  • En cas que en la sol·licitud presentada hi falti algun document o no es compleixi algun dels requeriments indicats en la convocatòria, rebreu un correu electrònic en què s’indicarà el motiu pel qual quedaríeu exclosos del procés de selecció. Així podreu trametre les emenes que considereu oportunes (disposareu de tres dies per fer-les arribar).
  • S’estima que el procés de selecció finalitzarà el mes de desembre
  • El llistat de candidats/ates admesos/exclosos es publicarà a la taula següent:

 

Nom de l’oferta

Període de sol·licituds

Nº CVs presentats

Llistat candidats/es admesos / exclosos (codi)

Comissió de selecció

Candidat/a seleccionat/da (codi)

Rector/a de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 01.09.18 - 15.10.18 13

Admesos: CAR08; CAR09; CAR13
Exclosos: CAR01, CAR02; CAR03; CAR04; CAR05; CAR06; CAR07; CAR10; CAR11; CAR12
(Publicat 19.10.18)

30.10.18
10h

CAR08

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte