Vicerectora del Campus Manresa

Dra. Sílvia Mas

A proposta del rector/a, el vicerector/a del Campus Manresa és nomenat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per dirigir, gestionar i coordinar les activitats de les facultats del Campus Manresa.

Funcions i competències
  • Coordinar amb els altres vicerectors i la secretària general la implementació, a les facultats del Campus Manresa, de les polítiques acordades pels òrgans de govern corresponents de la UVic-UCC.
  • Planificar i coordinar les activitats d’organització acadèmica (horaris i calendaris) de les Facultats del Campus Manresa.
  • Planificar i coordinar el desenvolupament de l'oferta docent i els recursos docents de les facultats del Campus Manresa.
  • Impulsar la participació del professorat de les facultats del Campus Manresa en les activitats de recerca de la UVic-UCC en coordinació amb el vicerector/a de Recerca i Professorat.
  • Coordinar amb el vicerector/a de Recerca i Professorat el desenvolupament de la carrera professional del professorat de les facultats del Campus Manresa.
  • Fomentar la internacionalització de l’activitat acadèmica de les facultats del Campus Manresa en coordinació amb el vicerector/a de Relacions Internacionals i Formació Contínua.
  • Impulsar la formació contínua en de les facultats del Campus Manresa en coordinació amb el vicerector/a de Relacions Internacionals i Formació Contínua.
  • Exercir altres tasques específiques que li assigni el rector/a de la UVic-UCC.

Òrgans universitaris

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte