Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement

Dr. Jordi Villà Freixa

A proposta del rector/a, és nomenat/da pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes / Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya per dirigir, gestionar i coordinar les activitats de generació i transferència de coneixement a la Universitat, així com la política científica.

El vicerector/a de Recerca i Transferència de Coneixement és responsable de les activitats de les següents àrees:

 • Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI), l’àrea responsable de la gestió de la recerca, la transferència i la divulgació científica;
 • Escola de Doctorat i Oficina de Doctorat, integrada físicament dins de l’estructura de l’OTRI;
 • Àrea de Biblioteca
Funcions i competències
 • Representar la universitat, per delegació del rector, en tots els fòrums vinculats amb la recerca i la transferència de coneixement als quals aquella sigui present.
 • Potenciar la recerca en les àrees d'especialització de la UVic-UCC, amb la vocació de posicionar-la en el context local i global.
 • Millorar les condicions per al desenvolupament de la recerca a la UVic-UCC d’acord amb la política pressupostària.
 • Impulsar i donar suport a l'activitat investigadora del PDI promovent la participació del PDI en projectes de recerca amb finançament competitiu.
 • Gestionar els processos d’avaluació de l’activitat de recerca.
 • Impulsar la transferència de coneixement i promoure la innovació i l’emprenedoria.
 • Impulsar i fer el seguiment dels programes de doctorat.
 • Cercar recursos humans i econòmics per al correcte desenvolupament de la recerca i la transferència de coneixement.
 • Potenciar la visibilitat de la institució promovent i coordinant activitats de divulgació científica vinculades amb l’expertesa de la institució.
 • Exercir altres tasques específiques que assigni el rector de la UVic-UCC.
Unitat de Divulgació Científica
 • Coordinadora de Divulgació i Comunicació Científiques: Montserrat Capellas Herms
Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement

L'Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI) centra la seva activitat en la gestió de les activitats de la recerca i de la transferència de coneixement a la societat i a l'empresa.

Les funcions principals són:

 • Gestionar els ajuts de recerca de la UVic-UCC, autonòmics, estatals i europeus. Difondre les convocatòries, donar assessorament i ajudar en la tramitació de la sol·licitud, i col·laborar en la justificació econòmica dels ajuts concedits.
 • Donar suport tècnic en les activitats de recerca i transferència de coneixement dels grups de recerca de la UVic-UCC.
 • Donar suport tècnic a les polítiques de recerca de la UVic-UCC.
 • Gestionar els ajuts i activitats de transferència de coneixement amb l'objectiu de posar el coneixement, producte de l'activitat de recerca, a l'abast de les empreses i d'altres institucions públiques i privades.
 • Promoure la transferència de coneixement a la societat i a l'empresa.
 • Promoure la divulgació científica a la societat i l'entorn.
 • Donar suport tècnic al seguiment dels programes de doctorat.
Emplaçaments

Vicerectorat:
C/ de Miramarges, 4, 08500 Vic
Tel. + 34 938 815 501
vr.recerca@uvic.cat

Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI)
C. Dr. Junyent, 1, 08500 Vic
Tel. + 34 938 815 507
recerca@uvic.cat

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 18.00h

Òrgans universitaris

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte