Màsters i postgraus

L'oferta de postgrau de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya s'estructura en quatre tipus de programes: màsters universitaris, màsters propis, postgraus i cursos d'especialització.

Els màsters universitaris són titulacions universitàries oficials de segon cicle. Ofereixen una formació avançada, orientada a l’especialització acadèmica o professional i a promoure la iniciació en tasques de recerca. Els plans d’estudis dels títols de màster universitari tenen entre 60 i 120 crèdits. Donen pas als estudis oficials de tercer cicle, els doctorats.

Els màsters propis estan pensats per satisfer les demandes més actuals de l'entorn empresarial. També consten d'un mínim de 60 crèdits ECTS. Tenen una orientació estrictament professional i no donen accés a estudis de doctorat.

Els postgraus permeten l'especialització i aprofundiment en un àmbit específic. Són més curts, equivalen a 30 crèdits ECTS que es concentren en un semestre de docència. No donen accés a estudis de doctorat.

Els cursos d’especialització són activitats formatives orientades a l'especialització i l'actualització. La durada pot ser molt variable

 

 

 

Contacta'ns

Si tens alguna qüestió, nosaltres tenim la resposta

Contacte