La Junta de Rectrorat és l'òrgan que assisteix el rector en les responsabilitats de govern i gestió de la Universitat. Juntament amb el rector, formen part de la Junta de Rectorat els vicerectors, la gerent, i el secretari general i adjunt per a les Relacions Institucionals i la Comunitat Universitària.

El rector

La vicerectora d'Ordenació Acadèmica

El vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement

El vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua

La vicerectora de Professorat

La vicerectora del Campus UManresa

La secretària general

El gerent

 

Òrgans universitaris

Català