El MBA – Màster en administració i Direcció d’Empreses consta de 60 crèdits ECTS que s’estructuren en els següents mòduls:

 

 • Mòdul 1. Direcció Estratègica (7 crèdits ECTS):
  • Direcció Estratègica.
  • Estructura i Estratègia. Simulador de Presa de Decisions.
  • Entorn Econòmic.
  • L’Organització Innovadora.
  • Corporate Entrepreneurship.
  • Creació d’Empreses.
  • Estratègia i Organització de l’Empresa Familiar.
    
 • Mòdul 2. Direcció de Marketing (17 crèdits ECTS):
  • Estratègia de Marketing.
  • Elaboració d’Experiències en Marketing: Marketing MIX.
  • Marketing Digital i Identitat Digital i Estratègies Orientades al Negoci.
  • Comunicació.
  • Marketing Internacional.
  • Direcció Comercial.
    
 • Mòdul 3. Administració i Finances (15 crèdits ECTS):
  • Comptabilitat i Finances.
  • Administració.
  • Cicle Comptable.
  • Inversió i finançament.
  • Cash Management.
    
 • Mòdul 4. Direcció de Persones (5 crèdits ECTS):
  • Atracció, Retenció i Capacitació.
  • Eines per a la Diagnosi del Potencial Humà.
  • La Comunicació com a Mitjà Fonamental per al Desenvolupament del Personal.
  • Anàlisi de Competències.
  • Enfocaments sobre Motivació.
  • Coaching i Desenvolupament de Persones.
  • Gestió Laboral.
    
 • Mòdul 5. Direcció d’Operacions i Qualitat (5 crèdits ECTS):
  • Les Operacions de l’Empresa, més enllà de la Fabricació.
  • Gestió Integral de la Cadena de Subministraments (Supply Chain Management).
  • Gestió Estratègica de Compres.
  • Gestió d’Estocs i Inventaris.
  • Logística Integral.
  • Qualitat Total i Millora Contínua.
    
 • Mòdul 6. Habilitats Directives (5 crèdits ECTS):
  • La Funció Directiva.
  • Les Persones a les Organitzacions.
  • La Gestió dels Equips.
  • Lideratge - Coaching.
  • Comunicació Personal i Professional.
  • Mediació - Conflicte.
    
 • Mòdul 7. Projecte Final de Màster (6 crèdits ECTS):
  • Pla Estratègic.
  • Pla d’Internacionalització.
  • Pla d’Innovació.
  • Pla d’Empresa (Business Plan).

   *Cal escollir un dels quatre projectes
   * Projectes tutoritzats pels coordinadors del Màster MBA.
    

Estades internacionals

Els alumnes del màster podran participar en el curs Global estrategy de la Universtat de San Diego, School of Business, d’una durada d’una setmana, durant el mes de juliol. El Financial Times va situar el MBA d’aquesta escola de negocis en el lloc 28 del seu rànquing als Estats Units d’Amèrica. Els alumnes del màster també poden participar en el curs intensiu Global Strategy en una universitat europea. Té una durada d’una setmana, es duu a terme durant el mes de juliol i inclou visites a
empreses i institucions rellevants.
L’idioma de treball de tots dos programes internacionals és l’anglès.

 

Objectius

El MBA – Màster en Administració i Direcció d’Empreses de la UVic-UCC forma professionals perquè:

 • Siguin competitius en els mercats local i global.
 • Entenguin la realitat empresarial com una realitat interactiva, multidisciplinar i en canvi permanent.
 • Puguin liderar nous projectes i afrontar nous reptes amb creativitat, iniciativa i orientats a l’acció.
 • Siguin inductors del creixement empresarial, professional i personal en qualsevol circumstància.
 • Desenvolupin habilitats directives de lideratge, comunicació, presa de decisions i innovació.

 

Habilitats

Els participants desenvoluparan les següents habilitats:

 • Direcció de persones i equips.
 • Negociació i resolució de conflictes.
 • Capacitat analítica i presa de decisions.
 • Creativitat i innovació.
 • Esperit emprenedor.
 • Lideratge transformador.
 • Visió estratègica i comunicació eficient.

 

Metodologia:

La metodologia docent s’estructura en dues àrees que giren entorn de l’alumne:

 • Aprenentatge teoricopràctic orientat a l’acompliment professional. El màster està plantejat de manera que es faciliti l’extrapolació de l’aprenentatge teòric al camp professional, amb classes participatives, defenses i exposicions, debats i simulacions empresarials, etc. El MBA es concep com un exercici interactiu de joc de rol, anàlisi de casos i networking permanent, per tal d’absorbir els aprenentatges necessaris per exercir la funció directiva. Amb la combinació de diferents elements metodològics, segons la matèria que es tracti, es cerca l’equilibri entre l’estudi teòric i l’aplicació pràctica.
 • Estudi i resolució de casos (Metodologia del cas). En el transcurs de la formació, s’analitzaran i resoldran diversos casos pràctics i s’elaboraran treballs dirigits (individuals i grupals), plans d’empresa, així com un projecte final. Aquest enfocament afavoreix l’aprenentatge dels estudiants en un entorn de simulació. Aquesta metodologia exigeix a l’alumne un procés de reconeixement de tot l’après durant el curs i el desenvolupament de les competències necessàries per assolir resultats satisfactoris. A més, per tal d’optimitzar resultats s’ha optat per limitar el nombre de participants. D’aquesta manera, s’assoleixen millors resultats formatius i un seguiment personalitzat de l’alumne.
 • Avaluació. La metodologia de l'estudi de resolució de casos, per matèries, es complementa amb la realització de tres controls trimestrals i el lliurament i defensa del Projecte Final de Màster.
Català