Punts clau:

  • Visió global i integració amb l’experiència prèvia. Es proporciona una visió global de l’empresa, de manera que els participants aprenguin a gestionar empreses amb eficiència operativa i visió de conjunt.
  • Èmfasi en l’emprenedoria. S’incideix en el foment d’habilitats pròpies de l’emprenedor (innovació, creativitat, capacitat de presa de decisions, corporate entrepreneurship etc.), tant per ser elements necessaris en el desenvolupament d’idees de negoci i projectes propis, com perla seva importància creixent en el món de l’empresa.
  • Aprenentatge basat en la pràctica. El MBA basa l’aprenentatge en l’aplicació dels coneixements a situacions reals a través de sessions participatives, l’estudi de casos, treball en equip, simulacions empresarials, visites a empreses i un projecte personal assessorat per l'equip docent.
  • Orientació a les persones. La funció directiva és intensiva en relacions humanes. El màs- ter s’orienta a formar professionals íntegres, innovadors i creatius, capaços de liderar en entorns complexos i canviants. El programa ofereix, a més, els serveis d’orientació profes- sional i borsa de treball de la Universitat.
  • Sòlida xarxa d’empreses col·laboradores. Actualment, la UVic-UCC manté acords de col·laboració amb més de 1.000 empreses de tots els sectors que creuen en el paper central del lideratge i la innovació com a factors de competitivitat en un mercat global 

Orientació:

Professionalitzador en Direcció d’Empreses.

Adreçat a:

El Màster s’adreça, en general, a empresaris, directius, tècnics, diplomats, llicenciats o graduats que volen actualitzar o adquirir coneixements per exercir responsabilitats directives en entorns empresarials.

El MBA és la plataforma definitiva per a professionals amb alt potencial de desenvolupament. És el salt final a funcions directives i estratègiques.

Sortides professionals:

Càrrecs de gestió i/o direcció en empreses de qualsevol sector d’activitat. Emprenedors que vulguin constituir la seva pròpia empresa.

Lloc de realització:

Edició Manresa
​El programa es desenvolupa al campus UManresa:  Av. Universitària 4-6. 08242 Manresa (Bages).

Edició Granollers 
El programa es desenvolupa a ​​UGranollers – Can Muntanyola. 

​​Calendari i horari acadèmic:

Les sessions del màster s'estendran del 26 d'octubre de 2018 al 20 de juliol de 2019 i tindran lloc cada divendres a la tarda (de les 17:00h a les 21:00h) i tres dissabtes al mes (de 9:00h a 14:00h).

Preu del Màster:

8.400€

Català