Informació general

 • Data de creació: 21 de maig de 1997
 • Data de federació UVic / UManresa: 30 de gener de 2014
 • Titularitat: Privada d'iniciativa pública
 • Òrgan titular: Patronat de la Fundació Universitària Balmes
 • Rector: Josep-Eladi Baños
 • Accés a través del Servei de Preinscripció de Catalunya

 

Dades del curs 2017-2018

Docència
 • Estudiants de títols oficials: 8.294
  • Estudiants de títols oficials UVic: 5.539
  • Estudiants de títols oficials UManresa: 1.213
  • Estudiants de títols oficials dels centres adscrits: 1.542
 • Estudiants de formació contínua (UVic, UManresa i BAU): 8.124
 • Professorat UVic: 686
 • Professorat UManresa: 310
 • PAS UVic: 289
 • PAS UManresa: 72
 • Títols oficials: 59
  • Graus: 36
  • Màsters universitaris: 15
  • Programes de Doctorat: 8
Investigació
 • Grups de recerca: 30
 • Càtedres: 13
 • Centres de recerca i transferència de coneixement: 5
 • Escola de Doctorat (190 doctorands)

Memòria 2017-2018

Català