Informació general

 • Data de creació: 21 de maig de 1997
 • Data de federació UVic / UManresa: 30 de gener de 2014
 • Titularitat: Privada d'iniciativa pública
 • Òrgan titular: Patronat de la Fundació Universitària Balmes
 • Rector: Joan Masnou
 • Accés a través del Servei de Preinscripció de Catalunya

 

Dades del curs 2016-2017

Docència
 • Estudiants de títols oficials: 7.026
  • Estudiants de títols oficials UVic: 5.167
  • Estudiants de títols oficials UManresa: 769
  • Estudiants de títols oficials dels centres adscrits: 1.090
 • Estudiants de formació contínua (UVic, UManresa i BAU): 10.296
 • Professorat UVic: 614
 • Professorat UManresa: 314
 • PAS UVic: 260
 • PAS UManresa: 68
 • Títols oficials: 62
  • Graus: 36
  • Màsters universitaris: 14
  • Programes de Doctorat: 10
Investigació
 • Grups de recerca: 29
 • Càtedres: 10
 • Centres de recerca i transferència de coneixement: 4
 • Escola de Doctorat (181 doctorands)

 

Memòria en xifres del curs 2016-2017

 
Català