Sistemes de pagament

Aplicable a Teknós i Kreas

El pagament de la matrícula es pot fer de les següents formes:

 • Pagament únic domiciliat, comporta un descompte de l'1% sobre l'import total de la matrícula.
 • Pagament per quotes mensuals domiciliades, un total de 10 quotes.

Per Campus Professional UManresa contactar amb campusprofessional@umanresa.cat

 

Opcions de finançament

Aplicable a Teknós i Kreas

 • Finançament a través de l’entitat financera col·laboradora BBVA. Com estudiant del Campus Professional UVic-UCC disposes de finançament especial amb l’entitat financera col·laboradora de la UVic-UCC: el BBVA. Condicions en català i castellà
 • L'alumne de formació dual, gaudirà d'una beca de formació o bé d'un contracte que li permetrà finançar part la matrícula.

Per Campus Professional UManresa contactar amb campusprofessional@umanresa.cat

Retorn a l'inici

 

Descomptes

Aplicables als cicles formatius de Teknós

 • Matrícula d'Honor per assignatures cursades a Teknós: 15% de descompte de les assignatures cursades a Teknós en els quals s'ha obtingut Matrícula d'Honor.
 • Matrícula d'Honor de 2on de Batxillerat o Premi extraordiari de Batxillerat: 50% de descompte del preu total de crèdits de què es matriculin a la matrícula del primer curs i aplicable una sola vegada.
 • Segona titulació a Teknós: 8% de descompte del preu total de crèdits matriculats si ets titulat/da per teknós i vols estudiar una segona titulació oficial. Per a l'aplicació d'aquest descompte és imprescindible ser membre d'UVic Alumni.
 • Mateixa unitat familiar en el propi centre Teknós: 5% de descompte per a cada membre de la unitat familiar del preu total de crèdits matriculats.
 • Família nombrosa especial (4 germans) al centre Teknós: 5% de descompte del total de crèdits de què es matriculin als i les estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial a l’inici del curs acadèmic.
 • Persones discapacitades: 10% de descompte del total de crèdits de què es matriculin als i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctimes d’actes terroristes: 10 %  de descompte del total de crèdits de què es matriculin les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles.
 • Víctimes de violència de gènere: 10 % de descompte del total de crèdits de què es matriculin les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen.
 • Majors de 60 anys: 50% de descompte del preu total de crèdits matriculats.
 • Escola d'Idiomes: 25% de descompte en la matrícula de l'Escola d'Idiomes per a tots els estudiants matriculats a una titulació oficial, Per l'aplicació del descompte cal acreditar-lo amb el document que correspongui.

Aplicables als cicles formatius de Kreas

Actualment gràcies al sistema d’estudi dual aplicat a Kreas el 97% dels estudiants disposen d’un contracte i l’empresa assumeix el cost de la formació. Més informació info@kreas.cat

Per Campus Professional UManresa contactar amb campusprofessional@umanresa.cat

Retorn a l'inici

 

Condicions econòmiques de convalidacions

Aplicables als cicles formatius de Teknós

 • Reconeixement entre titulacions cursades a Teknós: els estudiants obtindran una bonificació del 100% dels crèdits reconeguts.
 • Reconeixement d’estudis complets o parcials d’altres centres: s’haurà d’abonar el 50% de l’import de les assignatures que es vol cursar.
 • Reconeixement de crèdits per experiència professional: s’haurà d’abonar el 75% de l’import de l'assignatura de la titulació que es vol cursar.
 • Per a la convalidació cap a graus universitaris dels crèdits obtinguts en CFGS en els centres Teknós i Kreas, els estudiants de nou accés hauran d’abonar el 10% de l’import del crèdit de la titulació de destí per a tots els crèdits que puguin convalidar.

Per Campus Professional UManresa contactar amb campusprofessional@umanresa.cat

Retorn a l'inici

 

Altres condicions econòmiques

Aplicables als cicles formatius de Teknós

 • En el preu de matrícula de les assignatures que s'han de cursar per segona i tercera vegada s'aplicarà un increment del 12% del preu del crèdit de la 1ª i 2ª matrícula respectivament.
 • El preu de la matrícula de les assignatures que s'han de cursar per quarta vegada incrementarà un 24% del preu del crèdit de la tercera matrícula.

Per Campus Professional UManresa contactar amb campusprofessional@umanresa.cat

Retorn a l'inici

Català