Què és la formació dual? Aprèn treballant!

Dualitat, experiència garantida i formació a l'empresa

El sistema d’estudi dual és una alternativa mixta entre l'ocupació i la formació, amb l'objectiu d'aconseguir una qualificació professional del treballador-estudiant que combina l'activitat laboral en una empresa amb l'activitat formativa al centre.

L'alumne que s'incorpora a la formació dual ho fa mitjançant un contracte o una beca de formació a través del qual podrà percebre una borsa de diners i cofinançar els seus estudis.

L'alumne que estudia mitjançant aquesta modalitat obté una formació molt més completa donat que aprèn al costat de professionals, desenvolupa les seves competències en un entorn laboral i afavoreix la seva incorporació posterior al món professional, alhora que incrementa les seves capacitats.

Consulta les empreses col·laboradores

 

Avantatges de la metodologia dual

Aquesta metodologia de formació és molt positiva ja que:

  • Aconsegueix major motivació de l'alumnat, que veu clara l'aplicabilitat dels seus estudis.
  • Facilita la inserció laboral de l'estudiant perquè acaba la seva formació amb moltes hores d'experiència professional.
  • Permet a l'estudiant disposar d'un suport econòmic mitjançant beca-salari o altres.
  • Incideix en la millora de la qualitat de la formació professional.
  • Incrementa la vinculació i la corresponsabilitat del teixit empresarial en la formació professional.
  • Mitjançant formació permet la millora de la competitivitat.

Per a portar a terme la dualitat, Campus Professional UVic-UCC i l'empresa apliquen dues modalitats de contractació, el contracte per a la formació i l'aprenentatge, i el contracte tipus beca-salari.

Beneficis de la FP Dual per l’empresa

  • La FP Dual contribueix a la millora de la competitivitat de les empreses al millorar la seva gestió dels recursos humans, ja que permet disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se a l’empresa.
  • La FP Dual posa l’èmfasi en la formació pràctica i en la participació activa de l’empresa en el disseny dels continguts de la formació professional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar a una persona d’acord a les necessitats de les empreses, als seus processos i cultura empresarial.
  • Amb la FP Dual es recupera el model d’aprenent garantint una formació professional que millora la qualificació i el desenvolupament personal dels joves. La FP Dual augmenta les competències i el rendiment laboral del treballador contractat.
  • L’empresa participa de la responsabilitat social de fomentar la formació i la empleabilitat de les persones. La formació d’avui és l’empresa de demà.

Modalitats d’estada de l’alumne a l’empresa en la FP Dual

Existeixen dues modalitats d’estada de l’alumne a l’empresa un contracte laboral o una beca.

En el primer cas l’alumne pot tenir qualsevol tipus de contracte, tot i que el més adequat per a la formació és el contracte per a la formació i l’aprenentatge. En aquest cas l’alumne ha de tenir una edat màxima de 30 anys, i el contracte haurà de ser de mínim 1 any màxim 3 anys, amb una jornada laboral de 40 hores setmana (que inclou la formació realitzada al centre educatiu amb un mínim del 25% de la jornada el primer any). Aquest contracte permet a l’empresa bonificacions a la Seguretat social del 100% de les quotes per empreses de menys de 250 treballadors; 75% per empreses més grans, i en cas de posterior contractació indefinida, reduccions de fins a 1800 E/any durant 3 anys. La retribució de l’alumne té com a referència mínima el salari mínim interprofessional.

L’alumne es pot incorporar també en format de beca en la FP Dual. En aquest cas l’empresa gestiona l’alta a la Seguretat Social com a becari i realitza la compensació econòmica a l’alumnat. Cal signar un acord amb les activitats formatives a realitzar segons el model establert, la durada del qual serà de mínim 2 mesos i màxim de 10 mesos dins d’un curs amb possibilitat d’una pròrroga i amb una retribució a acordar entre l’empresa i el titular del centre.

Preguntes més freqüents

 

Català