La Fundació Universitària Balmes, constituïda el 9 de gener de 1985, és l’entitat titular de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Té per finalitats promoure el planejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis universitaris i estudis superiors; dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural; impulsar la recerca i la transferència de coneixement; editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals amb finalitats pedagògiques i científiques; concedir premis, beques i ajuts per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies; i fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori.

El Patronat de la FUB està integrat per:

 • Presidenta: Sra. Anna Erra (alcaldessa de Vic)
 • Vicepresident: Sr. Francesc Xavier Grau (secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya)
 • Vicepresident segon: Sr. Valentí Junyent (alcalde de Manresa)
 • Secretari general: Sr. Jordi Espona (no patró)

Vocals

 • Sr. Josep M. Pallarès (director general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya)
 • Sr. Josep Ribas (subdirector gral. d'Universitats de la Generalitat de Catalunya)
 • Sr. Josep Arimany (regidor de l'Ajuntament de Vic)
 • Sr. Josep Lluís Garcia (regidor de l'Ajuntament de Vic)
 • Sr. Joan Coma Roure (regidor de l'Ajuntament de Vic)
 • Sr. Àlex Garrido (alcalde de Manlleu)
 • Sr. Jaume Vivet (alcalde de Torelló)
 • Sra. Montse Venturós (alcaldessa de Berga)
 • Sr. Isaac Peraire (alcalde de Prats de Lluçanès)
 • Sr. Joan Ramon Veciana (alcalde de Sant Hilari de Sacalm)
 • Sr. Jordi Masquef (alcalde de Figueres)
 • Sr. Josep M. Corominas (alcalde d'Olot)
 • Sr. Jordi Munell (alcalde de Ripoll)
 • Sr. Albert Piñeira (alcalde de Puigcerdà)
 • Sr. Josep Mayoral (alcalde de Granollers)
 • Sr. Joan Roca (president del Consell Comarcal d'Osona)
 • Sr. Joan Font (director general de Bon Preu)
 • Sr. Pere Girbau (conseller delegat de Girbau)
 • Sr. Antoni Trasobares (director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
 • Sr. Albert Giralt (director general d'Avinent)
 • Sr. Josep Maria Casals (Fundació Eduard Soler)
 • Sr. Joaquim Albareda (Catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Pompeu Fabra)
 • Sra. Imma Ollich (Arqueòloga, professora honorífica de la Universitat de Barcelona)
 • Sra. Assumpta Fargas (exrectora de la UVic)
 • Sr. Miquel Blanch (representant de la FUBages)
 • Sra. Mercè Rosich (representant de la FUBages)
 • Sr. David Parcerisas (president de la Fundació EADA)
 • Sr. Daniel Barquero (director general d'ESERP)
 • Sr. Anton Granero (membre vinculat a la trajectòria de la FUB)
 • Sra. Núria Simó (representant de la comunitat universitària - PDI)
 • Sr. Àngel Torres (representant de la comunitat universitària - PDI)
 • Sr. Sergi Domínguez (representant de la comunitat universitària - PAS)

Assistents amb veu i sense vot

 • Rector de la UVic-UCC: Sr. Josep-Eladi Baños
 • Director general de la FUB: Sr. Joan Turró
 • Gerent de la UVic-UCC: Sr. Marc Mussons
 • Director general de la FUBages: Sr. Valentí Martínez

El nostre model

Català