Estudio i treballo becat per empreses afins als estudis

Si vols estudiar:
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Màrqueting i Comunicació Empresarial
Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Periodisme
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Grau en Biologia
Grau en Biotecnologia
Grau en Multimèdia
Grau en Enginyeria Mecatrònica
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Grau en Enginyeria Industrial d'Electrònica i Automàtica
Grau en Fisioteràpia
Grau en Nutrició Humana i Dietètica
Màster en aplicacions Mòbils i Jocs / Mobile Applications and Games
Master of Science program in Omics Data Analysis

La UVic-UCC t'ofereix
Formació que compatibilitza els estudis de grau i màster amb l'experiència professional en empreses del sector.
Opció a una beca que et pot servir per finançar els estudis mentre fas pràtiques a l’empresa.
Una experiència que et posicionarà molt millor en el mercat laboral.
Possibilitat d'optar des del primer curs a una formació altament competitiva.

Característiques
Implica realitzar 20 hores setmanals d'aprenentatge a l'empresa compatibles amb l'activitat acadèmica. El programa remunerat Sí-Sí: Estudio i Treballo és renovable durant el temps de durada total dels estudis.
Alguns dels graus i màsters inclosos en aquest programa s'ofereixen tant en format presencial com semipresencial.
Cal passar un procés de selecció a la univeristat i a l'empresa.
Formen part d'aquest programa de formació integrada empreses i institucions importants dels diferents sectors.

Qui hi pot accedir
Estudiants provinents de batxillerat/PAU i de Cicles Formatius de Grau Superior que vulguin cursar estudis de grau.
Persones que ja disposen d'una titulació universitària i que volen cursar un màster o una segona titulació.

Requisits i sol·licitud
Si vols cursar un grau i vols participar en el projecte segueix el protocol i envia la sol·licitud a l’adreça sisi@uvic.cat (versió ES)
Si vols cursar un màster i vols participar en el projecte segueix el protocol i envia la sol·licitud a l’adreça sisi@uvic.cat.

Terminis
En els protocols s’especifiquen les condicions per accedir al programa, la preinscripció corresponent i els terminis.
Un cop feta la preinscripció, cal enviar l'expedient acadèmic previ i el comprovant de la preinscripció o la matrícula de la UVic-UCC (en cas que ja estiguis matriculat) a sisi@uvic.cat
Per conèixer més detalls del període de matriculació consulta l'apartat d'accés i matrícula.

Quantia de l'ajut
L'import de l'ajut dependrà de les hores de permanència a l'empresa.

El Programa de Formació Integrada d’Estudis i Feina (beca Sí-Sí: Estudio i Treballo) neix amb l'objectiu que cap jove que vulgui desenvolupar la seva carrera formativa es quedi sense estudiar per manca de recursos econòmics.
L'estudiant s'incorpora a una empresa afí al seu àmbit d'estudis des del primer curs del grau, de manera que ja entri en contacte amb el món laboral que es trobaria en acabar els estudis i així es vagi desenvolupant a nivell acadèmic i a nivell professional de forma simultània.
L'horari és de 4h/dia, compatibles amb els estudis, amb un màxim de 900 hores per curs acadèmic.
A canvi l'empresa remunera a l'estudiant com a mínim amb un import anual equivalent al cost de matrícula d'un curs acadèmic a la UVic (5.100 €/curs, més cotització Seguretat Social).

És un projecte win-win a tres bandes, que permet:
A l'estudiant, agafar experiència laboral en el seu àmbit de coneixement que quedarà reflectit en el seu CV amb l'aval de la Universitat, qui ho certificarà a través del Suplement Europeu del Títol (SET).
A l'empresa, conèixer nou talent i formar la seva pròpia cantera de futurs treballadors.
A la Universitat donar un millor servei, complir amb la missió social que li correspon i fidelitzar els alumnes.

Període de captació i assignació de places:
L'empresa pot oferir una plaça de beca Sí-Sí: estudio i treballo en qualsevol moment del curs.
Si ets uns empresa i vols oferir una beca Sí-Sí, posa't en contacte amb nosaltres enviant un e-mail a carreres.professionals@uvic.cat

Per a més informació
@sisi@uvic.cat

Català