El Campus internacional aglutina el conjunt d’activitats de la Universitat dirigides al públic internacional: programes de mobilitat i d’intercanvi d’estudiants i de professorat, programes de màster, postgrau, i doctorat, activitats de recerca, cursos de formació contínua i projectes de cooperació internacional.

Àrea de Relacions Internacionals
L’Àrea de Relacions Internacionals (relin@uvic.cat), juntament amb els centres, promou les activitats del Campus Internacional, informa i assessora la comunitat universitària sobre els recursos que ofereix la UVic-UCC en l’àmbit internacional i sobre els programes de mobilitat i cooperació en l’àmbit de l’educació superior.

Programes de mobilitat internacional
La UVic-UCC manté convenis d’intercanvi amb universitats i institucions de més dem trenta països que permeten als estudiants escollir la seva universitat per a la formació internacional. Procura que l’estudiant internacional se senti ràpidament integrat a la UVic-UCC ja que les seves dimensions permeten relacions de proximitat entre estudiants i professors que afavoreixen l’estudi i el desenvolupament personal. La UVic-UCC cobreix totes les necessitats de l’estudiant internacional a través de l’Àrea de Relacions Internacionals i els serveis d’atenció als estudiants.

Recerca
A través del Campus Internacional, la UVic difon a nivell internacional els projectes que desenvolupen els centres de recerca i transferència de coneixement, els grups de recerca i les càtedres. El Campus Internacional fomenta la participació de la UVic en plataformes internacionals i projectes d’investigació conjuntes amb universitats i institucions d’altres països.

Projectes de cooperació internacional al desenvolupament
La Universitat desenvolupa actualment projectes de cooperació al Marroc, Guatemala, Argentina, Nicaragua, Hondures i Cuba com a pràctiques dels estudiants, intercanvi de professorat i projectes conjunts de recerca.

Oferta educativa
El Campus Internacional treballa amb els centres de la UVic-UCC en el disseny i la difusió de programes formatius de tots els nivells adreçats a un públic internacional, impartits en llengües diverses.

El nostre model

Català