LIDERANT EL CANVI

Un MBA és una experiència transformadora. No és un programa formatiu comú. Significa el pas a la maduresa en la gestió per a tots aquells que provenen d’àrees funcionals (finances, comercialització, enginyeria…) i aspiren a tenir un coneixement integral de l’empresa.

El MBA – Màster en Administració i Direcció d’Empreses, impulsat conjuntament pels campus de Vic i Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, dóna una visió de l’organització com a sistema complex, interactiu, on les diferents peces han de seguir una estratègia conjunta i un pla operatiu coherent. Així, s’aborda la problemàtica empresarial partint de l’estratègia, el màxim exponent de la pràctica directiva, i s’enfoca en les persones perquè dirigir una organització no és un problema de simple gestió. És un problema de lideratge. I, actualment, és un problema de lideratge en entorns de canvi permanent.

Per tot això, el MBA és el programa ideal per aquells tècnics, directius, emprenedors i propietaris d’empresa que vulguin aprofundir en el coneixement de les ciències de la gestió, sense oblidar avançar en el domini de cadascuna de les àrees de l’empresa, i donant, alhora, una visió generalista i totalment aplicada. Un programa que, d’altra banda, es basa en una metodologia pràctica i interactiva de business case (anàlisi de casos) i que ofereix un cos de professors referents, amb àmplia experiència en la pràctica de les matèries que imparteixen.

Per totes aquestes raons, el MBA que aquí presentem és el programa que marcarà el vostre pas definitiu a la funció directiva professional.

Punts clau:

  • Visió global i integració amb l’experiència prèvia. Es proporciona una visió global de l’empresa, de manera que els participants aprenguin a gestionar empreses amb eficiència operativa i visió de conjunt.
  • Èmfasi en l’emprenedoria. S’incideix en el foment d’habilitats pròpies de l’emprenedor (innovació, creativitat, capacitat de presa de decisions, corporate entrepreneurship etc.), tant per ser elements necessaris en el desenvolupament d’idees de negoci i projectes propis, com perla seva importància creixent en el món de l’empresa.
  • Aprenentatge basat en la pràctica. El MBA basa l’aprenentatge en l’aplicació dels coneixements a situacions reals a través de sessions participatives, l’estudi de casos, treball en equip, simulacions empresarials, visites a empreses i un projecte personal assessorat per l'equip docent.
  • Orientació a les persones. La funció directiva és intensiva en relacions humanes. El màs- ter s’orienta a formar professionals íntegres, innovadors i creatius, capaços de liderar en entorns complexos i canviants. El programa ofereix, a més, els serveis d’orientació profes- sional i borsa de treball de la Universitat.
  • Sòlida xarxa d’empreses col·laboradores. Actualment, la UVic-UCC manté acords de col·laboració amb més de 1.000 empreses de tots els sectors que creuen en el paper central del lideratge i la innovació com a factors de competitivitat en un mercat global 

 

Orientació:

Professionalitzador en Direcció d’Empreses.

 

Adreçat a:

El Màster s’adreça, en general, a empresaris, directius, tècnics, diplomats, llicenciats o graduats que volen actualitzar o adquirir coneixements per exercir responsabilitats directives en entorns empresarials.

El MBA és la plataforma definitiva per a professionals amb alt potencial de desenvolupament. És el salt final a funcions directives i estratègiques.

 

Sortides professionals:

Càrrecs de gestió i/o direcció en empreses de qualsevol sector d’activitat. Emprenedors que vulguin constituir la seva pròpia empresa.

 

Lloc de realització:

El 50% del programa es desenvolupa al campus UVic i el 50% restant al campus UManresa:

  • Campus de Vic: C/ de la Sagrada Família, 7. 08500 Vic (Barcelona).
  • Campus de Manresa: Av. Universitària 4-6. 08242 Manresa (Bages).

 

Calendari i horari acadèmic:

Les sessions del màster s'estendran del 14 d'octubre de 2016 al 17 de juliol de 2017 i tindran lloc cada divendres a la tarda (de les 17:00h a les 21:00h) i tres dissabtes al mes (de 9:00h a 14:00h).

Català